Als gezin aan boord

Algemene informatie

Kunnen we mee?
Vanwege de beperkte hoeveelheid familiehutten aan boord, zijn deze gereserveerd voor gezinnen die minimaal twee jaar aan boord gaan. Van een van de ouders wordt verwacht dat hij/zij een van de volgende functies vervult:

Managing Director
Executive Assistant & Protocol Officer
Program Administration Manager
Government & Business Liaison
Operations Director
Transport and Maintenance Manager
Senior Chaplain
Chaplain Counselor
IS Manager
HR Director
Supply Manager
Finance Director
Communications Director
Academy Principal
Chief Steward

De volgende functies komen mogelijk in aanmerking:

Chaplain
Systems Administrator
HR Lead Facilitator
Staff Development Manager
General Inventory Controller
Medical Inventory Controller
Food Services Manager
Hotel Services Manager
Senior Chef
Galley Team Leader

Deze functies en de omschrijvingen zijn te vinden op apply.mercyships.org.

Voor de andere ouder hebben de kinderen de hoogste prioriteit, voornamelijk vanwege de veiligheid van de kinderen. Eenoudergezinnen kunnen we daarom helaas niet toelaten, omdat de ouder dan zijn tijd zal moeten verdelen tussen zijn/haar gezin en daardoor niet fulltime kan werken.
Welke kamer(s) zijn er voor gezinnen aan boord?
Als gezin krijgen jullie (bij beschikbaarheid) een kamer toegewezen met vier tot zes bedden (afhankelijk van de grootte van jullie gezin). Een paar van de zespersoonshutten hebben drie slaapkamers (twee kamers met stapelbedden voor de kinderen en een grote slaapkamer). In de andere zespersoonshutten bevinden zich twee kleine slaapkamers en staat in de woonkamer een slaapbank. In elke hut is tevens een badkamer, een keukentje en een opslagplaats voor spullen.
Welke kosten zijn we als gezin per maand kwijt?
De kosten die je als gezin per maand kwijt bent, zijn van verschillende factoren afhankelijk. Van de lengte van het verblijf (dat bepaalt de hoogte van de crewfees), de vliegtickets, je verzekeringen, je levensstandaard en het land waar het schip verblijft. Madagaskar was bijvoorbeeld veel goedkoper dan Benin, maar de reis ernaartoe was weer veel duurder. Ga uit van ongeveer 1500 USD per maand (zo’n 1300 euro).
Hoeveel kinderen zijn er aan boord?
Er verblijven gemiddeld 40-50 kinderen aan boord, in de leeftijd van een tot achttien jaar. Over het geheel genomen is het schip een veilige en familievriendelijke leefomgeving. Er zijn verschillende specifieke huisregels ter bescherming van de kinderen. Kinderen onder de tien jaar mogen bijvoorbeeld niet in hun eentje ronddolen op het schip. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.
Wat zijn de voordelen voor het leven als kind aan boord?
Kinderen krijgen te maken met veel verschillende culturen en nationaliteiten. Ze krijgen lessen van hoogstaande kwaliteit op de Academy, in kleine klassen. En ze wonen in een omgeving met veel positieve rolmodellen.
Wat zijn de nadelen van het leven als kind aan boord?
Ze zijn weg bij hun familie en vrienden uit hun thuisland. De omgeving waarin ze wonen is niet zo groot en in de haven is niet veel vrijheid. Er is een beperkte hoeveelheid faciliteiten en georganiseerde buitenschoolse activiteiten als gym, sporten, dansles etc. De hoeveelheid kinderen in hun leeftijdscategorie is beperkt. En het telkens afscheid nemen van vrienden is moeilijk.
Hoe kunnen we als gezin onze vrije tijd besteden aan boord/in Afrika?
Voordat de Africa Mercy in een land arriveert heeft het voorbereidingsteam onder meer al een lijst met activiteiten opgesteld voor de vrijwilligers aan boord. Er zijn bijvoorbeeld zwembaden van hotels waar gebruik van gemaakt kan worden. Er is een lijst met markten, leuke restaurants en interessante lokale spots. Ook zijn er stranden, hoewel daar meestal niet gezwommen mag worden. Op deck 7 is een speelhoek ingericht en op deck 8 bevindt zich een zwembad. Ook is er een internetcafé en een grote bibliotheek met boeken en dvd’s.
Hoeveel tijd moeten we voor de voorbereiding rekenen?
We hebben een handige planning voor gezinnen, die je kunt gebruiken bij de voorbereiding, met allerhande tips en dingen waar je rekening mee moet houden voordat jullie de reis naar het schip kunnen maken. Vraag 'm aan bij Inge den Hollander (inge.denhollander@mercyships.nl).

Omdat dit per gezin verschilt, is het moeilijk aan te geven hoeveel tijd je precies moet rekenen vanaf het moment dat de posities en lengte van verblijf helder zijn tot het ontvangst van de ‘Acceptance letter’. Ga uit van minimaal drie maanden.

School (Mercy Ships Academy)

Wat is de Mercy Ships Academy?
De Mercy Ships Academy is de school aan boord van de Africa Mercy. Kinderen van 1 jaar (nursery) tot 18 jaar (high school) kunnen hier terecht. Het highschoolprogramma biedt academische vakken om de leerlingen voor te bereiden op de hogeschool of universiteit. Alle leerlingen die de Academy hebben gevolgd, zijn toegelaten bij een vervolgopleiding aan land, op basis van de rapporten, het diploma en de ACT/SAT-uitslagen.

Al in 1978 op de Anastasis is gestart met onderwijs op ziekenhuisschepen. Ook op de Caribbean Mercy gingen kinderen naar school. In 2003 kreeg de school de naam Mercy Ships Academy. Sinds 2011 geeft de Academy les volgens de onderwijsnormen van de Association of Christian Schools International (ACSI) en Middle States Association.

Gemiddeld wonen er 50 kinderen aan boord, van wie er 12 highschoolonderwijs krijgen. Op de Africa Mercy kunnen maximaal 26 families wonen en 70 kinderen.
Wat is de missie en visie van de Mercy Ships Academy?
De Mercy Ships Academy biedt onderwijs op Bijbelse grondslag voor de kinderen van de bemanningsleden en inspireert hen om Jezus te volgen.

De Mercy Ships Academy voorziet alle studenten in de kennis en vaardigheden die nodig zijn om tot Gods doel in hun leven te komen, en wil daarmee God de eer geven. Dit doet de Academy door samen te werken met de ouders in het ontwikkelen van het christelijke karakter in hun kinderen, door de kinderen Bijbelse waarden te leren, binnen de structuur van het academisch onderwijs.  En door te voldoen aan de fysieke, emotionele en geestelijke behoeften van elk kind.
Waarom een school/kinderen aan boord?
Mercy Ships houdt van kinderen en gelooft dat ze een belangrijke rol spelen in de gemeenschap aan boord. De belangrijkste reden dat zendelingen het werkveld verlaten, is omdat er niet in de educatieve behoeften van hun kinderen kan worden voorzien. We zorgen ervoor dat dit voor de vrijwilligers bij Mercy Ships niet het geval hoeft te zijn.
Wat is de beste tijd om als gezin aan boord te gaan?
Het meest optimale is om in juni de Onboarding te doen en daarna aan boord te gaan net voor het schooljaar start. Zo verloopt de overgang van Nederland naar het dagelijkse leven aan boord zo soepel mogelijk.
Wat zijn de leeftijdscategorieën van de leerlingen en welk onderwijs is er voor hen beschikbaar?
Early Education
Nursery | '1 jaar oud en lopend' – 3 jaar
Gezinnen met kinderen tot drie jaar hebben de mogelijkheid om hun kinderen op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur naar de 'Nursery' te brengen. Dit is bedoeld voor de caregivers die ook aan boord deeltijd werken. De Nursery wordt gedaan door caregivers die zelf ook kinderen hebben in de leeftijd van 1-3.

Preschool (jaar 1 en 2) | 3 jaar (op 30/9) –  5 jaar
Maandag tot en met vrijdag. Jaar 1: 9.00-12.00 uur, jaar 2: 8.00-12.00 uur. Kinderen die op 30/9 vier jaar oud zijn mogen in augustus aan jaar 2 beginnen. In het eerste jaar van Preschool kunnen de ouders er in overleg met de Academy voor kiezen om het aantal uren voor hun kind te reduceren. In het tweede jaar zijn de kinderen verplicht om de vier uur bij te wonen en wordt de 'Open Court Reading Curriculum' gebruikt ter voorbereiding op de kleuterschool, Kindergarten.  

Elementary
Kindergarten | 5 jaar (op 30/9) – 6 jaar
Grade 1-3 | 6-9 jaar
Grade 4-5 (combinatieklas) | 9-11 jaar

Junior High
Grade 6 | 11-12 jaar
Grade 7-8 (combinatieklas) | 12-14 jaar

High School
Grade 9-10 (combinatieklas) | 14-18 jaar
Grade 11-12 (combinatieklas) | 14-18 jaar

De plaatsing per Grade hangt af van de eerdere schoolprestaties en ervaringen van het kind en wordt besloten door het hoofd van de Academy. Leerlingen kunnen een plaatsingstest krijgen voordat ze ingedeeld worden. De kennis en spraak van de Engelse taal is hierbij ook van belang.
Wat zijn de vereisten voor een leerling?
Er zijn geen specifieke eisen, maar de aanmelding van elke leerling wordt van tevoren goed bekeken om zeker te weten dat we de capaciteiten in huis hebben om hem of haar te begeleiden. Dit zijn gebieden waar extra op wordt gelet:

> Bijzondere opleidingsbehoeften
> Engels als tweede taal
> Leerling die instroomt in Grade 8 of hoger
> Leerlingen die van een school komen uit het zuidelijk halfrond, met een ander academisch schooljaar.
> Leerlingen die thuis les hebben gekregen.
Mijn kind heeft [vul maar in] en heeft extra begeleiding nodig. Kan hij aan boord?
De Academy heeft in principe geen mogelijkheden/faciliteiten om kinderen met speciale onderwijsbehoeften of leerstoornissen te begeleiden. Uiteraard wordt elke situatie apart en zorgvuldig bekeken en het besluit genomen op basis van de benodigde begeleiding, aanpassingen en accommodaties die de leerling nodig heeft. We hebben het beste met de leerlingen voor en laten ze daarom alleen toe als we weten dat we hen het juiste onderwijs kunnen bieden.
Hoe goed moet het Engels zijn van mijn kind(eren)?
> In de meeste gevallen kan de Academy geen kinderen toelaten die geen Engels kunnen lezen, schrijven en spreken passend bij hun klasniveau/leeftijd. In het meest ideale geval moedigen we, indien nodig, de families aan om een jaar een Engelstalige school te volgen voordat ze aan boord gaan en hun kinderen op de Academy terechtkomen.
 
> Wanneer een leerling niet op het juiste niveau zit met zijn Engels, kan een van de ouders (caregiver) minimaal drie maanden het kind ondersteunen door middel van taallessen.

> Het hoofd van de Academy verwacht niet van zijn leerkrachten dat ze hun lesstof aanpassen om zo niet-Engelssprekende kinderen toe te laten tot het curriculum.

> Mercy Ships beschikt over materiaal voor ouders om leerlingen buiten schooltijden extra lessen te kunnen geven.
Hoe wordt bepaald of het Engels van mijn kind(eren) goed genoeg is?
De aanmelding van elke leerling wordt op twee niveaus bekeken: eerst door de onderdirecteur van de Academy (International Support Center, Texas) en daarna door het Academyteam aan boord. In het geval van tweetalig opgevoede kinderen wordt de aanmelding extra nauwkeurig beoordeeld en wordt er in sommige gevallen aanvullende informatie gevraagd (en soms een persoonlijk gesprek) om het niveau van de leerling te bepalen en te beoordelen of we het vermogen hebben om de leerling het juiste onderwijs te bieden.

Kinderen uit lagere klassen voor wie Engels hun tweede taal is, zijn makkelijker te begeleiden en op te leiden in het Engels dan oudere leerlingen. Voor leerlingen die het Engels niet goed beheersen en in de hogere klassen terecht horen te komen, hebben wij helaas niet de capaciteit in huis om hen de juiste support te geven.

Families moeten bereid zijn met de Academy samen te werken. Zo vragen we een van de ouders van het kind dat het Engels nog niet goed onder de knie heeft, om als vertaler op te treden in het (begin van het) schooljaar. Het personeel van de Academy kan buiten schooltijd geen extra ondersteuning bieden.
Kunnen we onze kinderen zelf lesgeven aan boord?
Het zogenaamde 'homeschooling' is alleen toegestaan in het geval van families die kort aan boord verblijven (drie maanden of korter). Van alle gezinnen die langer blijven wordt verwacht dat hun kinderen op de Academy naar school gaan.
Wat zijn de schoolkosten per leerling?
De schoolkosten per maand (in totaal 10 maanden per jaar):
Nursery: geen kosten.
Preschool: 40 dollar
Kindergarten – Grade 6: 50 dollar
Grade 7 – Grade 12: 60 dollar

Dit bedrag bevat al de kosten die gerelateerd zijn aan de school, inclusief de schoolspullen en computers. Het enige waar de leerling zelf in moet voorzien is een rugzak.
Hoe ziet een schooldag eruit?
De school start om 8.00 uur (maandag om 8.30 uur). Preschool is klaar om 12.00 uur, Grades K-12 om 15.20 uur. De lunch is van 12.00-12.55 uur. Ouders zijn tijdens lunchtijd en buiten schooltijden verantwoordelijk voor hun kinderen. De lessen vangen weer aan om 12.55 uur, kinderen mogen vanaf 12.50 uur de klas in.

Het mooie aan het schip is dat ouders en hun kinderen de lunch gezamenlijk kunnen gebruiken (in hun familiehut of in de eetzaal), een mooie investering in het gezinsleven.

lesschema


Hoe ziet een schooljaar eruit?
Een gemiddeld schooljaar aan de Academy heeft minimaal 180 schooldagen, verspreid over 40 weken. Er zijn 12 vakantieweken in een jaar. Het schooljaar begint normaal gesproken op de tweede dinsdag van augustus en eindigt op de eerste vrijdag van juni, afhankelijk van het vaarschema en andere evenementen aan boord. De data worden een half jaar voor de start vastgelegd.

We adviseren gezinnen om minimaal een week voor het begin van het schooljaar te arriveren aan boord, om zo alvast gewend te raken aan het leven en de gemeenschap op de Africa Mercy. Als je als gezin meedoet met de Onboarding, is deze week daar al bij ingepland.
Wanneer zijn de schoolvakanties?
In het schoolseizoen zijn er twee vakanties: twee weken rond kerst en nieuwjaar en twee maanden in de zomer (rond juni en juli). De meeste gezinnen maken van de zomer gebruik om naar hun thuisland af te reizen voor bezoek aan familie en vrienden.
Wat is de verhouding leerlingen/leerkracht per klas?
Early Education
Preschool (jaar 1 & 2)
Maximaal 5 leerlingen per jaar
Gemiddeld 4-6 leerlingen
Gemiddeld 1:5

Elementary
Kindergarten – Grade 3
Maximaal 6 leerlingen per klas
Gemiddeld 4-5 leerlingen
Gemiddeld 1:5

Grade 4 & 5 (combi)
Maximaal 6 leerlingen per klas
Gemiddeld 6-8 leerlingen
Gemiddeld 1:7

Junior High
Grade 6
Maximaal 6 leerlingen per klas
Gemiddeld 4-5 leerlingen
Gemiddeld 1:5

Grade 7 & 8 (combi)
Maximaal 3 leerlingen per klas
Gemiddeld 4-6 leerlingen
Gemiddeld 1:5

High School
Grade 9 & 10 (combi)
Maximaal 3 leerlingen per klas
Gemiddeld 3-4 leerlingen
Gemiddeld 1:4

Grade 11 & 12 (combi)
Maximaal 3 leerlingen per klas
Gemiddeld 3-4 leerlingen
Gemiddeld 1:4
Welk curriculum gebruikt de Academy?
De Mercy Ships Academy heeft een eigen curriculum ontwikkeld, op basis van een gestandaardiseerd curriculum dat voldoet aan de afstudeereisen van de meeste landen waar de gezinnen uit afkomstig zijn.

De Junior High en High School zijn gebaseerd op een Noord-Amerikaans systeem, maar voldoen aan de toelatingseisen van de hogescholen en universiteiten in het thuisland. Voor leerlingen die willen instromen op de Junior High en High School, is een evaluatie nodig om te zien of we kunnen voldoen aan de behoeften van de leerling. Er wordt informatie van de ouders en van de huidige scholen gevraagd en zo wordt er gekeken of er meer informatie nodig is en of de school de juiste ondersteuning kan bieden aan de kinderen.

Een van de uitdagingen van de Mercy Ships Academy is dat we niet dezelfde zorgmogelijkheden hebben als aan wal. De school heeft enorm veel voordelen, zoals kleinere klassen, dus meer individuele aandacht, verschillende talen en culturen en zo je horizon verbreden, zorg op maat. Maar een school aan boord heeft zeker ook uitdagingen. Er zijn bijvoorbeeld geen orthopedagogen en remedial teachers aanwezig. Soms hebben we een leerkracht met papieren en ervaring op dit gebied, maar dat weten we van tevoren niet en dus kunnen we daar niet op rekenen. De school heeft enorm veel expertise, maar dat wil niet zeggen dat we altijd de beste en de juiste zorg kunnen bieden. Daarom worden de evaluaties bekeken door de directie van de Academy, voordat een gezin wordt toegelaten aan boord.

Alle leerlingen zijn verplicht om de vijf kernvakken te volgen: Bible, Mathematics, Language Arts (English), Science en Social Studies. Dit zijn de aanvullende keuzevakken: French, Computers, Physical Education, Life Skills, Creative Arts (Art, Music, Drama) en Library. Keuzevakken variëren per klas/jaar. Als ouders zijn jullie zelf verantwoordelijk om de moedertaal bij te houden, wel geeft de school de tijd en ruimte om dit te doen.

Over het algemeen doen onze leerlingen het zeer goed. Het is natuurlijk altijd een uitdaging om weer aan te sluiten bij het Nederlands onderwijs, maar als internationale school hebben we daar ervaring mee!
Wat zijn de voordelen voor een kind dat aan boord naar school gaat?
Kinderen die op de Africa Mercy opgroeien hebben de unieke mogelijkheid om een scala aan informatie en ervaringen uit eerste hand op te doen. Denk bijvoorbeeld aan de veelzijdigheid aan culturen aan boord, en de omstandigheden in Afrika. Regelmatig worden er schoolreisjes georganiseerd in de landen waar het schip verblijft.

Een klas heeft gemiddeld zes leerlingen. Zo krijgt ieder kind goede individuele begeleiding. Alle leerkrachten hebben als prioriteit om de leerlingen te laten groeien op spiritueel, emotioneel en academisch gebied. Naast goed onderwijs komen de kinderen met allerlei andere zaken in aanraking die uniek zijn en hun wereldbeeld veranderen. Ze ontmoeten dagelijks mensen die hun leven omgegooid hebben om God te dienen: wat een voorbeeld. Ze leren meer over andere culturen en hoe gezegend wij zijn met de mogelijkheden in Nederland.
Is de Mercy Ships Academy geaccrediteerd?
Ja, de Mercy Ships Academy is geaccrediteerd als een internationale Christelijke School door zowel de Associations of Christian School International (ACSI) als de Middle States Association of Colleges and Schools (MSA).

acsi


www.acsi.org

msa


www.msa-cess.org
Waarom is het belangrijk dat de Academy geaccrediteerd is?
Sinds de twintigste eeuw heeft accreditatie een grote invloed gehad op het onderwijs. Vandaag is het een concept waar mensen niet veel bij stilstaan, maar waar onbewust veel van geprofiteerd wordt.

Accreditatie van het onderwijs is begonnen toen er in de maatschappij behoefte was aan de verbetering van het onderwijs. Het Amerikaanse ministerie van Onderwijs beschrijft erkende accreditatieorganisaties als 'een betrouwbare autoriteit als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs'. Accreditatie is een externe, objectieve beoordeling van de kwaliteit van de school en de prestaties van de leerlingen, die voortdurende schoolverbetering bevordert.

Het profiel van een door de Middle States geaccrediteerde instelling:
> Voldoet aan de normen voor accreditatie.
> Gebruikt haar missie, overtuigingen en doelen als basis voor de dagelijkse besluitvorming.
> Werkt in het algemeen belang en in overeenstemming met de ethische praktijk.
> Aanvaardt verantwoordelijkheid voor het niveau van de prestaties van haar leerlingen.
> Blijft zich inzetten voor voortdurende verbetering van de prestaties van haar studenten en blijft zich hardmaken voor het leerniveau zoals dat door de gemeenschap wordt verwacht.
> Werkt op een collegiale en samenwerkende manier met al haar stakeholders.
> Behoudt haar focus op de uitvoering van aanbevelingen, het aanpakken van gemonitorde zaken en corrigerende bepalingen die nodig zijn om de accreditatie te behouden.
> Voldoet aan de onderhoudseisen van de Commissie.

(What is Accreditation? www.msa-cess.org)
Zijn de leerkrachten gekwalificeerd?
Ja, de Academy werft alleen leerkrachten die gekwalificeerd zijn. Soms hebben we docenten voor de High School die geen onderwijscertificaat hebben, maar wel expert en gekwalificeerd zijn in een bepaald onderwerp en ervaring hebben met kinderen. We vermijden ongekwalificeerde en onopgeleide leerkrachten, omdat we koste wat kost goed kwalitatief onderwijs willen bieden. Desnoods via onlinecursussen.
Wat is een TCK (Third Culture Kid)?
Een Third Culture Kid is een persoon die een belangrijk deel van zijn jeugd is opgegroeid buiten de cultuur van zijn ouders. Hij/zij groeit op in een gezin met ouders afkomstig uit een cultuur (of vaak zelfs twee verschillende culturen), wonen op een plaats met een andere cultuur, en vormen zo hun eigen ‘derde cultuur’. Dit zorgt ervoor dat ze moeten uitvinden wie ze daadwerkelijk zijn en waar ze nu echt thuishoren. Helemaal als je op een schip woont dat elk jaar weer naar een nieuwe plek verhuist, heb je niet een vast ‘thuis’. De term Third Culture Kids is afkomstig uit het boek 'Third Culture Kids: Growing Up Among Worlds' van Ruth Van Reken.
Stel, ik kom voor vier weken, kunnen mijn kinderen dan aan boord naar school? Wat zijn de alternatieven?
Op de Academy is helaas geen fulltime plaats voor kinderen van vrijwilligers die minder dan drie maanden aan boord werken. Momenteel werkt het in de praktijk zo dat kinderen die voor maximaal drie maanden komen, 1-2 uur kunnen meedraaien op de Academy, maar daarnaast les krijgen van een van hun ouders. De Academy biedt aan hen dan ook geen huiswerk, het is de bedoeling dat de school in het thuisland hierin voorziet.
Wat is Kids OnBoarding en waarom is het belangrijk dat mijn kinderen dit volgen?
Kids OnBoarding (KOB) is een programma dat gelijkloopt met de OnBoarding en bedoeld is om kinderen voor te bereiden op het leven aan boord. Kinderen spelen een belangrijke rol in de leefgemeenschap aan boord. Het is van vitaal belang dat het hele gezin, dus zowel de ouders als de kinderen worden voorbereid op hun leven op de Africa Mercy.
Hoe is het voor een kind om weer terug te gaan naar het thuisland, na een aantal jaren aan boord te hebben gewoond?
Hoe groot deze stap is voor het kind, is afhankelijk van verschillende factoren. Voor kinderen die afkomstig zijn uit een anderstalige school en/of een school van het zuidelijk halfrond, waar het schooljaar van januari tot december loopt, is de stap groter.

Taal
Het is belangrijk dat het gezin hun eigen taal ook blijft spreken met hun kind(eren), evenals lezen en schrijven, aangezien de lessen op de Academy in het Engels zijn. Gebeurt dit niet, dan is de terugkeer naar het eigen land moeilijker.

De Academy geeft ruimte in het lesschema om als ouders onderwijs in eigen taal te geven. Ouders kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen dat kinderen geen Franse les krijgen, maar in plaats daarvan Nederlandse les. Veel landen bieden ook online onderwijs aan dat kinderen kan helpen hun moedertaal op peil te houden. Dit is zeker de moeite van het onderzoeken waard.

Overstap naar nieuwe school
De Academy is geaccrediteerd door twee internationale organisaties. Hierdoor voldoet de school aan de vereiste standaarden en worden rapporten erkend door alle onderwijsinstellingen. Er zullen dus geen moeilijkheden optreden als de leerling in zijn eigen land zich inschrijft voor het vervolg van zijn opleiding.

Timing
Timing is het belangrijkste bij zo’n grote verandering. We adviseren gezinnen om de stap terug naar huis te maken in de zomer. Dit is een natuurlijk moment (einde van het schooljaar) en kinderen missen daardoor geen onderwijs.

Begeleiding
We begeleiden de kinderen in hun stap naar huis, door hen de juiste kennis mee te geven. Ook is er een speciale Family Liaison bij Mercy Ships, de Nederlandse Remy van den Bogaerdt. Zij heeft vier jaar aan boord gewerkt als leerkracht en begeleidt nu de gezinnen van de aanmelding tot de overstap terug naar het thuisland. Ze geeft handvaten aan de ouders om hun kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de verandering.