Besteding aan de doelstelling

Mercy Ships Holland wil vanaf 2016 jaarlijks een besteding aan de doelstelling van minimaal 80%, van de totale baten, realiseren. In 2016 was de uitkomst 81,4%. In 2015 was dit nog 74,1%.

De kosten fondsenwerving bewegen zich tussen de 9% en 13% van de totale baten. Voor een flexibel beleid is gekozen om irritatie bij donateurs te voorkomen. Benadering van donateurs zal daarom in het ene jaar wat frequenter zijn dan in volgende jaar. Er is een flankerend beleid ontwikkeld op het gebied van Donor Services en Relatiebeheer. In 2016 is 9,2%, van baten eigen fondsenwerving, besteed kosten fondsenwerving. In 2015 was dit nog 14%.

Het derde element is beheer en administratie. Door een actieve bewaking van de kosten willen we deze onder de 8% houden. In 2015 en 2016 is onze gegevensverwerking verder geautomatiseerd. Als gevolg hiervan was minder personeel nodig op de afdeling financiën.