De kinderen van Grade 3/4 (groep 5 en 6) op de Global Mercy zingen speciaal voor u het lied ‘Volg de ster naar Bethlehem’. Omdat de voertaal aan boord Engels is, hoort u het lied ook in die taal. Hieronder vindt u de vertaling:

We volgen de ster naar Bethlehem
Om de nieuwgeboren koning te vinden
We volgen de ster naar Bethlehem
We brengen Hem onze geschenken
(2x)

Refrein:
Volg de ster, volg de ster
Volg de ster naar Bethlehem
Volg de ster, volg de ster
Volg de ster naar Hem
(2x)

Namens de kinderen op de Global Mercy, alle vrijwilligers en medewerkers van Mercy Ships, wensen we u gezegende Kerstdagen toe!