Bidt u mee?

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
Romeinen 12:12

GebedspuntenWeek 2
> De operaties en trainingen zijn inmiddels weer in volle gang. De bemanningsleden die voor een vakantie naar hun thuisland waren afgereisd, zijn ook weer terug aan boord. Wilt u bidden voor een voorspoedig verloop van de geplande werkzaamheden?
> Deze week wordt de cursus 'Primary Trauma Care' gegeven aan lokale gezondheidswerkers in Guinee. Bid voor wijsheid en dat er onderling een goede sfeer zal zijn bij de deelnemers en cursusleiders.

Week 3
> Op donderdag 17 januari is er weer een introductieavond op het kantoor van Mercy Ships Holland in Rotterdam. Zo'n 30 mensen die geïnteresseerd zijn in werken aan boord, zullen deze avond bezoeken. Wilt u bidden voor een goed verloop van de avond, en dat velen geïnspireerd zullen worden?
> In januari wordt op ons hoofdkantoor in Texas een start gemaakt met het inplannen van de bemanningsleden voor de volgende werkperiode, vanaf augustus in Senegal. Bid voor onze collega's, dat ze de juiste keuzes zullen maken.


Week 4
> Dankpunt! Het jaar 2018 hebben we afgesloten met een mooie mijlpaal: de 500e oogoperatie van het werkseizoen in Guinee tot dusver! 500 mensen die weer kunnen zien en voor wie 2019 een mooie begin is van een nieuwe toekomst. Dankt u mee?
> We zijn dankbaar voor de vele honderden mensen die zich ieder jaar weer aanmelden om op de Africa Mercy te dienen. Er zijn een paar functies die we ondanks de vele aanmeldingen helaas lastig gevuld krijgen, zoals verschillende maritieme functies en de functie biomedisch technicus. Wilt u bidden dat mensen in deze functie bereid worden gevonden om aan boord te dienen?

Week 5
> Bid voor de patiënten die geopereerd zijn en nu herstellen in de ziekenzalen aan boord en in het HOPE Center aan land. Wilt u bidden voor geduld en voorspoed in het herstelproces en dat ze snel weer terug naar huis af mogen en kunnen reizen?
> We zijn overweldigd door de vele giften die we eind vorig jaar mochten ontvangen, mede dankzij de Verdubbelingsactie. Wat zijn we als Mercy Ships gezegend met een trouwe, gulle achterban. Dankt u mee? Alleen samen, met de hulp en zegen van onze God, kunnen we het werk in Afrika mogelijk maken!