Bidt u mee?

Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,
die hem roepen in vast vertrouwen.
Psalm 145:18 (NBV)
 
Dankpunten
> Het aantal vrijwilligers dat zich vanuit Nederland aanmeldt om aan boord te gaan, stijgt. Een mooie ontwikkeling, zeker met het tweede schip in het vooruitzicht!
 
> We zijn dankbaar dat Netty Baan op 6 maart start als nieuwe directeur van Mercy Ships Holland. Wilt u bidden dat ze zich snel thuis zal voelen bij de organisatie?
 
> We zijn dankbaar voor de 4000e tandartspatiënt die we konden helpen!
 
Gebedspunten
> Wilt u bidden voor de patiëntjes die na de operatie aan hun benen opnieuw moeten leren lopen? De fysiotherapie vereist veel tijd en energie, voor zowel de kinderen als het medisch personeel. Bid voor geduld, moed en een voorspoedig herstel.
 
> In deze maand staan de operaties voor de vrouwen met een fistel (een beschadiging aan de blaas, als gevolg van een zeer zware bevalling met vaak fatale afloop voor het kind) op het schema. De vrouwen hebben vaak al een leven achter zich van schaamte en verstoting. Bid dat ze zowel lichamelijk als geestelijk herstel zullen vinden aan boord.
 
> Bidt u mee voor de trainingen die in Benin gegeven worden? Zo staat deze maand de cursus 'Spoedeisende hulp' op het programma en worden agrariërs getraind tijdens de landbouwcursus.
 
> Voor de onderhoudsperiode van de Africa Mercy deze zomer op de Canarische eilanden zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers. Wilt u bidden dat de juiste mensen gevonden zullen worden?
 
[Maart 2017]