Bidt u mee?

Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.
Jakobus 1:6


GebedspuntenWeek 10
> Deze week staat er weer een zogeheten ‘Celebration of Sight’ op het programma. Bij deze viering worden de ooglappen van de patiënten die aan hun ogen geopereerd zijn, verwijderd en kunnen ze voor het eerst zien. Wilt u voor hen bidden? Ze gaan een hele nieuwe toekomst tegemoet.
> We zijn dankbaar voor de honderden sollicitaties die we krijgen voor de vrijwilligersfuncties aan boord. Er staan nog enkele urgente vacatures open. Wilt u bidden dat deze functies ook gevuld zullen worden?


Week 11
> Terwijl we nog volop bezig zijn in Guinee, is het Advance Team druk met de voorbereidingen voor de volgende werkperiode in Senegal. Bid dat de voorbereidingen voorspoedig zullen verlopen en dat er een goede samenwerking zal zijn met de inwoners van Senegal.
> Wilt u bidden voor de gezondheidswerkers uit Guinee die een training bij Mercy Ships volgen? Deze week is dat de anesthesietraining. Bid dat de informatie die gedeeld wordt voor veel mensen in Guinee tot zegen mag zijn.


Week 12
> Bid voor het medische personeel in het ziekenhuis op de Africa Mercy, dat het werk van hun handen gezegend wordt en de patiënten geraakt zullen worden door de liefde van Jezus.
> Komende zomer zal de Africa Mercy voor een aantal weken voor onderhoud in Las Palmas, Gran Canaria liggen. Voor deze periode zijn vooral technische mensen nodig. Wilt u bidden dat de juiste mensen gevonden zullen worden, zodat het schip begin augustus klaar is voor de werkperiode in Senegal?

Week 13
> Deze week starten de VVF-operaties. Dit zijn operaties voor vrouwen die lijden aan incontinentie als gevolg van een fistel (beschadiging van de blaas), vaak ontstaan door een langdurige, moeizame bevalling. Bid dat deze vrouwen herstel zullen vinden aan boord en weer volwaardig hun plaats in de maatschappij kunnen innemen.
> Dankpunt! Op zaterdag 30 maart is de diploma-uitreiking voor de deelnemers van de cursus Food for Life. Maandenlang hebben zij geleerd om de opbrengst en kwaliteit van de landbouw te vergroten en zo de voedselvoorziening te verbeteren. Dit zorgt er weer voor dat mensen minder snel ziek worden.