Bidt u mee?

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
Romeinen 12:12 | NBV


Dankpunten
> Eind februari vond alweer de derde introductieavond voor vrijwilligers plaats in Rotterdam. We zijn dankbaar voor de grote belangstelling van mensen uit het hele land die graag aan boord willen werken.

> Het aantal operaties in Kameroen is inmiddels de tweeduizend gepasseerd. Ruim 1900 mensen (mannen, vrouwen en kinderen) kunnen nu dankzij een gratis operatie een nieuwe toekomst tegemoet zien!


Gebedspunten
> Door problemen zoals de beperkte communicatie-infrastructuur in Kameroen en de lange wachttijd die patiënten ervaren tussen hun screeningdatum en de aankomst op het schip voor een operatie, zien we momenteel een hoog aantal patiënten dat niet komt opdagen voor een operatie. Bidt alstublieft dat de obstakels op hun weg worden verwijderd, zodat patiënten de reis kunnen maken en toegang hebben tot een levensveranderende operatie aan boord.

> Het voorbereidingsteam voor de nieuwe werkperiode in Guinee is van onschatbare waarde. Dit team effent de weg voor de Africa Mercy, zodat we in het najaar voorbereid het land kunnen binnenvaren. Momenteel wordt gekeken wie deze keer het team zullen vormen. Bid u mee dat de juiste personen aangewezen worden?

> In de afgelopen weken is een nieuwe groep vrijwilligers in Texas voorbereid op hun tijd aan boord. In de eerste week van maart stappen ze aan boord. Wilt u voor deze nieuwe bemanningsleden bidden?

> Op dit moment wordt een tweede schip gebouwd in China, de Global Mercy. Wilt u bidden voor een voorspoedig verloop van de bouw?