Bidt u mee?

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.
1 Johannes 5:14 | NBV

Dankpunten


> De Africa Mercy heeft Las Palmas bereikt. We zijn dankbaar voor de voorspoedige reis!

> Op 16 juni jl. vond in Rotterdam de Reünie XXL plaats. Zo’n 150 oudgedienden van zowel de Caribbean Mercy, Anastasis als Africa Mercy kwamen bij elkaar voor ontmoeting. We kijken terug op een mooie dag en zijn dankbaar dat zoveel mensen betrokken zijn bij het werk van Mercy Ships.

Gebedspunten


> In Las Palmas krijgt het ziekenhuisschip nu een onderhoudsbeurt. Bid u mee voor een soepel verloop van de onderhoudswerkzaamheden en voor de veiligheid van onze bemanning?

> Bid voor de vrijwilligers die zich momenteel voorbereiden om voor korte of langere tijd aan boord te wonen en werken.

> Ook bevelen we het Advance Team in uw gebeden aan. Dit team treft momenteel de voorbereidingen voor de komst van de Africa Mercy in Guinee. Bid voor gezondheid en veiligheid, eenheid en liefde onderling, en goede contacten met de lokale instanties.

[Juli 2018]