Bidt u mee?

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Filippenzen 4:6-7 | NBV


Dankpunten


> De operaties op de Africa Mercy in Guinee zijn inmiddels begonnen. Alles is in volle gang op en rond het schip!

> We zijn dankbaar voor de honderden vrijwilligers die hun tijd en geld geven om op het ziekenhuisschip te dienen.

> We leven toe naar 5 oktober, de dag waarop we vieren dat Mercy Ships 40 jaar bestaat. Dankbaar zijn we voor de vele giften en felicitaties die we in deze weken ontvangen van mensen uit heel Nederland. Alleen samen kunnen we het werk in Afrika mogelijk maken.

Gebedspunten


> De grote screening in de hoofstad Conakry in Guinee is achter de rug. De mensen die een patiëntenkaartje hebben ontvangen, worden in deze weken verder onderzocht. Wilt u bidden voor wijsheid voor onze medische vrijwilligers?

> Op 14 september opent het HOPE Center (Hospital Out Patient Extension) in de stad. Hier worden bijvoorbeeld de patiënten opgevangen die na hun operatie nog moeten revalideren, maar niet meer noodzakelijk op het schip hoeven te verblijven. Wilt u bidden dat het HOPE Center een goede, veilige omgeving zal zijn voor de patiënten en dat ze Gods vrede en rust zullen ervaren, door de vrijwilligers heen?

> Van 17-21 september vindt de cursus ‘Essential Pain management’ plaats aan boord. Deelnemers van deze cursus leren om pijn te signaleren, analyseren en te behandelen. Gezondheidswerkers uit Guinee zullen deze cursus volgen. Bid dat de communicatie goed zal verlopen en er weinig last zal zijn van taalbarrières.

[September 2018]