Steun een actie

Nieuwe autobanden

Doel: € 2.450,00
€ 2.507

Mercy Ships beschikt over een reeks auto’s die gebruikt worden voor vervoer in het land. Patiënten worden met deze auto’s van en naar het HOPE Center (verblijfplaats aan wal) gereden. Daar kunnen ze verder herstellen na hun operatie. Het tandartspersoneel gebruikt deze auto's om dagelijks af te reizen naar de kliniek in de stad. Het team Palliatieve zorg gebruikt de auto’s voor bezoek bij terminale mensen thuis. Vrijwilligers worden ermee opgepikt van het vliegveld. Kortom: deze voertuigen zijn onmisbaar voor...

Lesmaterialen medische trainingen en cursussen Guinee

Doel: € 1.500,00
€ 1.635

Heel concreet geven aan Mercy Ships? Voor de trainingen en cursussen die gepland staan voor de komende werkperiode in Guinee hebben we papieren lesmaterialen nodig. Denk hierbij aan de landbouwcursus, cursus ponsetimethode en de cursus spoedeisende hulp. Zonder materiaal geen les voor de gezondheidswerkers in Guinee.

U kunt heel concreet een gift geven voor deze lesmaterialen. Het totaalbedrag hiervoor is 1500 euro. Iedere gift, hoe klein ook, helpt! Dank u wel.

...