Lesmaterialen medische trainingen en cursussen Guinee

Doel:
€ 1.500,00
Deadline: over -22 dagen
€ 2.190
Heel concreet geven aan Mercy Ships? Voor de trainingen en cursussen die gepland staan voor de komende werkperiode in Guinee hebben we papieren lesmaterialen nodig. Denk hierbij aan de landbouwcursus, cursus ponsetimethode en de cursus spoedeisende hulp. Zonder materiaal geen les voor de gezondheidswerkers in Guinee.

U kunt heel concreet een gift geven voor deze lesmaterialen. Het totaalbedrag hiervoor is 1500 euro. Iedere gift, hoe klein ook, helpt! Dank u wel.

les