Alleen samen kunnen we de Africa Mercy in de vaart houden

U kunt op allerlei manieren het werk van Mercy Ships steunen, bijvoorbeeld als...

...bedrijf
Een samenwerking met Mercy Ships als bedrijf/ondernemer kan voor beide partijen veel betekenen. Voor ons in de vorm van sponsoring van projecten of donaties in natura en voor u in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen of imagoverbetering. Het is ook mogelijk om specifieke projecten te sponsoren in uw eigen sector. Naast onze medische projecten kunnen onze bouw- en trainingsprojecten hier uitermate geschikt voor zijn.

...kerk
We komen bijvoorbeeld graag in uw gemeente om een presentatie te geven over het werk van Mercy Ships in Afrika. U kunt ons werk ook ondersteunen door middel van een collecte of als goed doel voor een verkoping. Lees hier meer over de mogelijkheden.

...school
Samen met Mercy Ships zijn er veel leuke acties te bedenken die met de hele klas (of meerdere klassen) gedaan kunnen worden om levens te redden. Bijvoorbeeld door een leuke actie op te zetten, of een leerling die een spreekbeurt houdt of werkstuk maakt over Mercy Ships. Wilt u een presentatie over Mercy Ships in de klas? Ook dat regelen we graag voor u.

...kids
Voor kinderen hebben we allerlei leuke materialen, zoals een Kids magazine, spreekbeurtboekje en een spaarpot van de Africa Mercy.

...organisatie
Help Mercy Ships door bijvoorbeeld het delen van kennis en expertise, publicatiemogelijkheden en/of door financiële steun. Ontdek welke organisaties ons al steunen.