In gesprek met... Agnes Pen

De Nederlandse Agnes Pen stuurt als teamleider 'Hospital Chaplaincy' het team van geestelijk verzorgers aan. Zij verlenen geestelijke zorg aan patiénten in het ziekenhuis van de Africa Mercy. We zijn benieuwd hoe dit in z'n werk gaat.

Hoe verlenen jullie zorg aan de patiënten?
We komen ’s ochtends eerst als team bij elkaar om te zingen, God te zoeken en om te luisteren naar een overdenking om ons voor te bereiden op de dag. Daarna gaan we naar de verschillende verpleegafdelingen om aanbiddingsliederen te zingen met de patiënten, een woord van bemoediging mee te geven en te bidden. Verder voeren de geestelijk verzorgers veel gesprekken met patiënten, waarin ze de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen en emoties te uiten. Veel van hen hebben een traumatische periode achter de rug waarin ze zijn afgewezen/verstoten vanwege hun aandoening.

Hoe reageren de patiënten op de christelijke hulp?
In alles wordt er afgestemd op wat de patiënten zelf zouden willen. Er wordt ze niets opgedrongen, maar veel mensen vragen er juist zelf naar en staan open voor gebed. In Madagaskar zijn er veel mensen die naar de kerk gaan, die christen zijn, maar je ziet daarin heel veel vermenging met voornamelijk voorouderverering. In de binnenlanden zijn er nog veel gebieden die bijna onbereikbaar zijn en waar de mensen soms nog nooit van Jezus of van God hebben gehoord.

Komen er wel eens patiënten tot geloof?
Meerdere keren per week hoor ik verhalen van patiënten die tot geloof gekomen zijn en die geïnteresseerd zijn geraakt in God. Er worden ook Bijbels uitgegeven aan patiënten en dan legt het team ook uit hoe je de Bijbel kunt lezen en wat het belang ervan is. Het is erg bemoedigend om deze verhalen te horen en om te zien hoe mensen een transformatie doormaken, niet alleen lichamelijk, maar ook op geestelijk gebied.

Kun je een gebeurtenis noemen die indruk op je heeft gemaakt?
Eén van de meest indrukwekkende dingen die ik heb zien gebeuren zijn de getuigenissen van patiënten die, ondanks dat ze zelf geen lichamelijke genezing konden ontvangen door een operatie, toch getuigen van wat God in hun leven heeft gedaan en de innerlijke genezing die ze door Zijn Liefde hebben mogen ontvangen. Dat is enorm bemoedigend om te horen!
Terug naar overzicht