Medische vrijwilligers

Algemene vragen

Vindt alle zorg aan boord plaats?
De operaties gebeuren in de vier operatiekamers op het schip. Op de ziekenzalen aan boord staan ruim tachtig bedden waar patiënten kunnen herstellen. Op de kade staan tenten waarin de vooronderzoeken en ambulante hulp plaatsvinden. De tandheelkundige zorg vindt plaats in de tandartskliniek in de stad waar het schip verblijft.

Daarnaast is er aan land het HOPE Center, een kliniek waar patiënten kunnen verblijven om vooraf aan te sterken of verder te herstellen voordat ze de (lange) reis naar huis maken. [Als medische vrijwilliger werk je aan boord, op de kade of in de tandartskliniek]
Kan ik ook stagelopen/als medisch student mee op de Africa Mercy?
Deze vraag krijgen we regelmatig, maar helaas is dit niet mogelijk. De meeste van de posities aan boord vereisen een licentie en we beschikken niet over slaapplekken en personeel om studenten/stagiairs te begeleiden. Er zijn posities aan boord waarvoor je geen diploma nodig hebt (bijvoorbeeld Hospital Supply Assistant), maar vaak voldoen deze niet aan de doelstelling van de student/stagiair.
Heb ik ervaring nodig om aan boord te werken?
Mercy Ships vereist minimaal twee jaar (specialistische) ervaring voor de meeste medische functies in het ziekenhuis aan boord.

Voor verpleegkundigen geldt minimaal twee jaar werkervaring ná het behalen van het diploma. Recente werkervaring op een chirurgische verpleegafdeling is een vereiste.
Wat is de minimale periode om aan boord te gaan?
Dit is per functie verschillend, gebaseerd op de inwerktijd en de nodige continuïteit op de werkvloer. Kijk op apply.mercyships.org voor de minimale periode per functie.

Voor verpleegkundigen (in ieder geval die voor het eerst gaan) geldt een minimale werkperiode van acht weken; korter kan niet. Dit heeft te maken met de continuïteit van zorg aan de patiënten op de verpleegafdeling.
Hoe ziet mijn werkschema eruit?
Het schema hangt af van de afdeling waar je werkt.

> Het OK-personeel werkt op werkdagen overdag en draait diensten: gemiddeld een avond + nacht in de week en gemiddeld twee halve weekeinden (zaterdag of zondag) per maand. Je dient dan op het schip te blijven en bent bereikbaar via een pieper.

> Het personeel van de tandarts- en oogkliniek, de trainers van het lokale medische personeel, de geestelijke verzorgers en de palliatieve zorgverleners werken van maandag tot en met vrijdag. Dit betekent dat ze meestal in een warme (en tijdens het regenseizoen natte) omgeving werken.

> De verpleegkundigen op de afdeling en de Intensive Care werken in roterende diensten, ook in de nachten en weekenden. Verpleegkundigen werken gemiddeld tien shifts in een tijdsbestek van twee weken. Meestal krijg je om de twee weken een weekend vrij. Alle shifts duren acht uur, inclusief de weekenddiensten. Je werkt een mix van dag- en avonddiensten, met vier tot vijf nachtdiensten in een periode van vier weken. Van elke afdelingsverpleegkundige worden nachtdiensten verwacht. De werktijden zijn als volgt:

Dag: 7.00-15.00 uur
Avond: 14.00-21.30 uur
Nacht: 21.00-07.30 uur
Moet ik mijn eigen werkkleding meenemen?
Voor alle vrijwilligers die in direct contact staan met de patiënten is er medische werkkleding (scrubs) aan boord. Je mag ook je eigen scrubs meenemen. Deze moet je, in tegenstelling tot de scrubs aan boord, zelf wassen. Het is voor OK-personeel aan te raden om eigen OK-schoeisel mee te nemen.

Mijn beroep is...

Ik zie bij de medische vacatures geen logopedie staan, klopt dat?
Dat klopt inderdaad. Aangezien we MKA-operaties uitvoeren, zou je verwachten dat er ook plaats is voor een logopedist. Helaas moeten we keuzes maken in verband met de beperkte ruimte aan boord voor bemanning en heeft Mercy Ships besloten hier geen vacature voor op te stellen.
Ik ben verloskundige, is er een geschikte functie voor mij aan boord?
Helaas is er aan boord geen functie voor een verloskundige. Wil je wel graag aan boord werken, dan kun je kijken bij de functies zonder specifieke opleiding.
Ik ben ziekenverzorgende. Kan ik aan boord werken?
Helaas is de opleiding tot ziekenverzorgende niet toereikend om op de verpleegafdeling aan boord te kunnen werken. Hiervoor is een diploma verpleegkundige vereist op niveau MBO-4, met tevens ervaring op een chirurgische verpleegafdeling. Wil je wel graag aan boord werken, dan kun je kijken bij de functies zonder specifieke opleiding.
Welke mogelijkheden biedt Mercy Ships voor paramedische professionals?

Chirurgie

Welke chirurgische ingrepen worden er uitgevoerd aan boord?
Werken jullie ook met algemeen chirurgen?
Ja. Algemeen chirurgen voeren voornamelijk operaties uit aan liesbreuken (open procedure) en schildkliervergrotingen.


Verpleegkunde

Moet ik een geregistreerde verpleegkundige zijn om aan boord te mogen werken?
Ja, geregistreerde verpleegkundigen hebben de voorkeur voor de meeste verpleegkundigenposities, maar we hebben wel mogelijkheden voor personeel met andere licenties. Informeer voor de mogelijkheden bij Eric Vis (eric.vis@mercyships.nl).
Wat zijn de verantwoordelijkheden van een verpleegkundige op de ziekenzaal?
Je draagt zorg voor vijf tot zeven patiënten. Tijdens een nachtdienst zijn dat ongeveer tien patiënten.
Als je aan boord komt, kun je aangeven hoe je ervaring is met de verschillende vaardigheden, dan wordt daar rekening mee gehouden. We hebben een Intensive Care Unit (ICU). Hier dragen de ICU-verpleegkundigen zorg voor de kritieke patiënten. Een concrete functieomschrijving kun je opvragen bij Eric Vis (eric.vis@mercyships.nl).

Protocollen/certificaten/licenties

Moet mijn licentie nog geldig zijn?
Je hebt een actieve licentie uit je thuisland nodig. Ook wordt bij aanmelding gevraagd om een kopie van diploma en andere relevante certificaten. Bij plaatsing kan je ook gevraagd worden om je registratiedocument in het land van verblijf in te dienen.
Is er een protocol rondom prikaccidenten?
Ja. Mocht er een prikaccident plaatsvinden dan gaat dit in werking, in samenspraak met de crew physician (scheepsarts), en zal er bloedonderzoek volgen. Er zal dan gecheckt worden op hiv bij de patiënt met wiens bloed je in aanraking bent gekomen. Uiteraard begint het met preventie. Dubbele handschoenen en gezichtsbescherming is op de operatiekamers standaard.

Wat is een BLS-/CPR-certificaat en waar kan ik dit halen?
BLS staat voor Basic Life Support (training Eerste Hulp), CPR is de afkorting van CardioPulmonary Resuscitation (hartmassage of AED). BLS is bij de meeste mensen bekend als reanimeren. Het is een verplichte training voor medewerkers met een paramedisch beroep op de OK en de verpleegafdeling, zoals operatie-assistenten, anesthesiemedewerkers en (recovery-)verpleegkundigen.

Deze training duurt ongeveer een halve dag, met theorie en praktijk. Met de vaardigheden leer je de kans van overleven van een slachtoffer aanzienlijk vergroten. Je leert te beademen, hartmassage te geven en een AED te gebruiken (Automatic External Defibrillator). Je krijgt een certificaat mee dat een jaar geldig is. Na dat jaar dien je een vervolgcursus te doen.

Meer informatie over deze certificaten is te vinden op de site van de Nederlandse Reanimatie Raad. Zij verzorgen zelf geen opleidingen, maar er kan wel gezocht worden op opleidingsinstituten die dit (tegen betaling) verzorgen (zie ‘Hulpverlener worden’ / ‘Zoek opleidingsinstituut’ op deze website).
Tellen mijn werkuren aan boord van de Africa Mercy mee in de BIG-registratie?
Ja, gelukkig is dat het geval, zolang het maar officieel kan worden aangetoond. Ten behoeve van de herregistratie voor de BIG dienen er voor het Ministerie van Volksgezondheid twee documenten te worden aangeleverd. Deze moeten beiden origineel zijn en voorzien van een handtekening plus stempel. Een kopie volstaat niet.

Het eerste document is een Certificate of Non-Registration dat zal moeten worden aangevraagd bij de Council for Nurses and Midwives in Malta. De locatie houdt verband met het feit dat de Africa Mercy als schip is geregistreerd in Malta. Omdat Nederlandse verpleegkundigen niet worden vermeld in een daarvoor bestemd register in Malta, is er een officieel Certificate of Non-Registration noodzakelijk. Dit document kan het Mercy Ships-kantoor in Rotterdam voor je aanvragen.

Het tweede document is een aanvullende verklaring van Mercy Ships zelf, wat zal worden opgemaakt op ons hoofdkantoor in Garden Valley, Texas. Dit document moet de volgende onderdelen bevatten:
naam
functie
niveau van verpleegkundige (MBO-4 or HBO)
data van werken aan boord
uren per week en totaal aantal uren
een taakomschrijving

Wanneer er informatie ontbreekt in de bovenstaande onderdelen vragen we je om dat even aan te leveren.

Beide benodigde documenten worden dus door Mercy Ships Holland aangevraagd en naar jou verzonden. Je kunt deze dan vervolgens opsturen naar het BIG-register in Heerlen. Vergeet niet het Bijlagenformulier uit de brief van het Ministerie toe te voegen; deze bevat de barcodes met jouw persoonlijke informatie. Mochten er vragen zijn, neem dan even contact op met de HR-afdeling van ons Rotterdamse kantoor: 010-3107901.

Aansprakelijkheidsverzekering medisch handelen

Heb ik een aansprakelijkheidsverzekering medisch handelen nodig?
Mercy Ships werkt in een gastland waarvan de regering van dat land een Protocol Agreement heeft ondertekend. Daarin is vastgelegd dat de medische staf, evenals alle andere medische vrijwilligers van Mercy Ships, niet aansprakelijk zullen worden gesteld voor medisch handelen. Dit is gebaseerd op gepaste zorgvuldigheid van Mercy Ships om alleen te werken met hoog gekwalificeerd personeel, en dat nalatigheid geen rol speelt. De juridische raad heeft echter aangegeven dat er nog steeds de mogelijkheid is van een op te starten rechtsgang omtrent medisch handelen, komend van búiten het gastland.

De medische staf dient zelf te onderzoeken bij de eigen verzekeringsmaatschappij voor wat betreft het risico rondom medisch handelen als mogelijk gevolg van het doen van internationaal vrijwilligerswerk. Het genoemde protocol geldt alléén voor patiënten afkomstig uit het gastland. Er zijn uitzonderingen, waarbij Mercy Ships wél kosten draagt voor een aansprakelijkheidsverzekering medisch handelen: de Crew Physician (huisarts voor de bemanning), Hospital Physicians (zaalartsen), Crew Nurse (doktersassistente voor de bemanning) en de tandarts zijn standaard verzekerd voor medisch handelen. Reden hiervan is dat zij mogelijk ook de bemanning behandelen, naast patiënten uit het gastland.