Bestuur en organisatie

Bestuur

Dhr. Jan S. van den Bosch (voorzitter)
Drs. P. den Hertog RA RV (penningmeester)
Drs. Erik de Jonge (secretaris)
Mevr. Nicole E.M. van de Hoeve
Dhr. Gert van de Weerdhof

Bestuursleden worden op voordracht gekozen en benoemd voor een termijn van vijf jaar en kunnen maximaal één keer worden herkozen.

Marianne Havinga-Huurman

Directie

Per 1 juli 2018 is Marianne Havinga-Huurman directeur van Mercy Ships Holland.

De salariskosten van de directie bedroegen over 2018: € 37.069.

Personeel

Het salaris van het personeel van Mercy Ships Holland is gebaseerd op de BBRA-schaal.

Comité van aanbeveling

Naam Functie
Drs. Joël Voordewind Tweede Kamerlid ChristenUnie
Mr. André Rouvoet Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland | Voormalig vicepremier
Dr. Herman H.F. Wijffels Econoom, bankier, hoogleraar
Ds. Arenda Haasnoot Theologe, schrijfster en predikante Protestantse Kerk In Nederland
Mevr. Marja van Bijsterveldt Burgemeester van Delft | Voormalig minister van Onderwijs (CDA)
Dr. Arnout H.E.M. Wellink Lid raad van bestuur Bank of China | Voormalig president van De Nederlandsche Bank
Dhr. Jonathan Vroege Zanger, acteur
Drs. Alie Hoek-van Kooten Arts, auteur
Ir. Rein Willems Politicus CDA | Voormalig president-directeur van Shell Nederland B.V.
Dhr. Don Ceder Fractievoorzitter ChristenUnie Amsterdam | Advocaat
Prof. dr. B.J.G. Reitsma Theoloog | Bijzonder hoogleraar VU
Drs. Gert-Jan Segers Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer
Dr. Harriette Verwey Cardioloog, spreekster
Dhr. Jurjen ten BrinkePredikant Hoop voor Noord Amsterdam | Tv-presentator EO

© 2019 – Mercy Ships – DisclaimerPrivacyverklaring

Medische zorg voor ieder mens
Wij maken chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten, vanaf het grootste ziekenhuisschip ter wereld. Dankzij de inzet van honderden professionele vrijwilligers én de betrokkenheid van vele anderen.

Mercy Ships maakt gebruik van cookies.

Wil je meer weten lees dan onze privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen