Bestuur en directie Mercy Ships Holland

Bestuur
Drs. Cobie Soldaat-van Bruchem
Dhr. Jan S. van den Bosch (voorzitter)
Drs. Erik de Jonge (secretaris)
Mevr. Nicole E.M. van de Hoeve
Drs. P. den Hertog RA RV (penningmeester)
Dhr. Gert van de Weerdhof

Bestuursleden worden op voordracht gekozen en benoemd voor een termijn van vijf jaar en kunnen maximaal één keer worden herkozen.

Directie
Per 1 juli 2018 is Marianne Huurman directeur van Mercy Ships Holland.

De salariskosten van de directie bedroegen over 2017: € 43.928.
Terug naar overzicht