Activiteiten in het kader van de doelstelling

De hoofdactiviteit van Mercy Ships Holland is een ondersteunende bijdrage leveren aan de hulpverlening aan boord van ziekenhuisschip Africa Mercy door fondsenwerving, werving van vrijwilligers en bevoorrading van het schip. Mercy Ships Holland geeft een jaarverslag uit waarin uitgebreid verslag gedaan wordt van deze drie activiteiten.

Theory of change

De medische nood lijkt overweldigend, maar het is aan te pakken. Mercy Ships brengt in kaart waarom deze aandoeningen zo vaak voorkomen, hoe ze te bestrijden zijn en hoe ze te voorkomen zijn. Armoede is vaak de overkoepelende oorzaak, maar er zijn meer factoren die meespelen wanneer het probleem geanalyseerd wordt: 1) de direct zichtbare nood, 2) bepaalde aspecten van de cultuur, 3) gebrek aan medische faciliteiten en 4) een gebrek aan goed getraind medisch personeel om de juiste zorg te verlenen.

In de Afrikaanse culturen waarin we werken komt het vaak voor dat wanneer iemand een aandoening heeft, hij of zij als vervloekt wordt gezien of verdacht wordt van hekserij. Deze persoon wordt buiten de samenleving gezet en in veel gevallen verstoten en gedwongen tot een leven in afzondering. Zonder de juiste medische behandeling of operatie sterft hij of zij een langzame dood. Zelfs kleine verwondingen of infecties kunnen, door gebrek aan de juiste medische zorg, levensbedreigend worden.

Directe hulp en medische capaciteitsopbouw

Mercy Ships pakt het probleem aan met behulp van een ziekenhuisschip: de Africa Mercy. Het schip is uitgerust met de medische faciliteiten om de meest voorkomende medische aandoeningen in Afrika te opereren en te behandelen. Ten eerste wordt er directe medische hulp geboden aan patiënten die acuut een operatie en/of andere medische behandelingen nodig hebben. Ten tweede wordt het lokale medische personeel getraind om de kwaliteit van medische zorg te verhogen. Er worden niet alleen artsen en verpleegkundigen getraind, maar ook agrariërs. In de gedachte van ‘voorkomen is beter dan genezen’ geeft Mercy Ships ook landbouwtraining zodat lokale boeren gezond voedsel kunnen verbouwen. Dagelijks gezonde maaltijden hebben als gevolg dat het lichaam beter bestand is tegen ziektes en infecties. Ten derde worden klinieken en ziekenhuizen gebouwd of gerenoveerd, zodat er meer medische faciliteiten zijn waar het lokale medische personeel zorg kan blijven verlenen, lang nadat het schip vertrokken is.

Sociaalmaatschappelijke effecten

Omdat Mercy Ships medische hulp biedt aan iedereen ongeacht geslacht, religieuze achtergrond of maatschappelijke status, zijn er verschillende sociaalmaatschappelijke effecten:
– De lokale bevolking ziet dat een aandoening er niet is vanwege een vloek of hekserij, maar dat het een medisch probleem is dat opgelost kan worden met een medische behandeling.
– De waarde van ieder mensenleven krijgt meer betekenis in de maatschappij. Vanwege onze werkwijze, gedreven vanuit een christelijke motivatie, laat Mercy Ships zien dat ieder mens, ongeacht zijn afkomst, status in de maatschappij of medische situatie, het waard is om voor te zorgen en te helpen.
– Goede gezondheidszorg wordt uitgemeten over een heel leven, van het begin (gezond voedsel) tot het einde (palliatieve zorg).
– Het belang van kennisdeling en het trainen van medisch personeel wordt gezien als een belangrijke manier om langetermijnzorg mogelijk te maken.

© 2019 – Mercy Ships – DisclaimerPrivacyverklaring

Medische zorg voor ieder mens
Wij maken chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten, vanaf het grootste ziekenhuisschip ter wereld. Dankzij de inzet van honderden professionele vrijwilligers én de betrokkenheid van vele anderen.

Mercy Ships maakt gebruik van cookies.

Wil je meer weten lees dan onze privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen