Beleid kosten en methoden fondsenwerving

Vaste donateurs, die per periode een structurele gift geven, vormen de meeste stabiele vorm van inkomsten. Deze groep wordt ieder jaar weer aangevuld door (bel)acties. Daarnaast zoeken we naar manieren om eenmalige giften via inserts, nieuwsbrieven of de website blijvend te stimuleren. Steeds weer wordt een zorgvuldige afweging gemaakt over de kosten van een activiteit en de verwachte opbrengst.

Communicatiebeleid: boeien, binden, behouden

Het verhaal van Mercy Ships kent de volgende kernelementen: het is concreet (operaties), gericht op structurele verbetering (genezing van patiënten en training van medische professionals) en heeft een enorme impact (levensverandering). In de communicatie wil MSH steeds meer op zoek naar hoe zij het verhaal van de organisatie bij haar achterban sterk naar voren kan brengen en beleving kan creëren.

MSH vat haar communicatiebeleid samen in drie kernwoorden: boeien, binden en behouden. Het gaat dus allereerst om boeien. In het veld van christelijke goede doelen wil MSH zich onderscheidend blijven neerzetten. Er zit nog veel potentie binnen de christelijke markt. Het binden is de volgende stap in het proces. Dit is voor iedere doelgroep anders en daarom geloven we in een doelgroepgerichte aanpak, gericht op ieders communicatiebehoefte. Ook willen we de betrokkenheid van onze doelgroepen verhogen door meer feedback te stimuleren, waardoor de relatie verbetert. Behoud is goud. Het relatiebeheer bij particulieren, bedrijven en kerken is nodig om hen blijvend betrokken te houden. We willen bestaande relaties waarderen en op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

In 2016 heeft de afdeling communicatie en fondsenwerving zich verder ontwikkeld op het gebied van online communicatie. In het kader van de zoekvriendelijkheid en content management op de website zijn flinke verbeteringen aangebracht in de informatievoorzieningen en de behandeling van aanvragen van bezoekers. Naast optimalisatie op de website zijn er grote stappen gezet om met Google Grants (gratis service van google voor goede doelen) online beter vindbaar te zijn. Dit heeft onder andere geleid tot een verdubbeling van het aantal webbezoekers per maand. Het feit dat meer dan de helft van de bezoekers nieuw is, is hier een goed voorbeeld van. In 2016 werd social media voor het eerst structureel ingezet bij een najaarscampagne en de eindejaarsactie om de merkbekendheid te vergroten, nieuwe doelgroepen te bereiken en interactie te hebben met het publiek. Hierdoor heeft de organisatie nieuwe betrokkenen in de vorm van donateurs, fans en vrijwilligers aan zich weten te binden en nieuwe bezoekers te boeien. Er zijn geen adressen van begunstigers of vriendenkringen gekocht, verkocht, gehuurd of geruild.

© 2019 – Mercy Ships – DisclaimerPrivacyverklaring

Medische zorg voor ieder mens
Wij maken chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten, vanaf het grootste ziekenhuisschip ter wereld. Dankzij de inzet van honderden professionele vrijwilligers én de betrokkenheid van vele anderen.

Mercy Ships maakt gebruik van cookies.

Wil je meer weten lees dan onze privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen