Stichting Mercy Ships Holland Gedragscode, opgesteld 17 oktober 2014

Wij streven na:

In al ons handelen te laten zien dat we werken vanuit een christelijke inspiratie.

Ons te houden aan de hoogste normen van professionaliteit, ethiek en integriteit in onze zakelijke, maatschappelijke en persoonlijke activiteiten.

Vormen van ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst en geslacht worden door ons afgewezen.

Bij werving van financiële middelen respect te tonen voor bestaande en nieuw te werven donateurs. Dit wordt gedaan door volledige, juiste en toegankelijke informatie te verstrekken.

Alle informatie over donateurs en giftgevers zeer zorgvuldig te beheren en deze niet ter beschikking te stellen aan andere organisaties of bedrijven.

De ontvangen financiële middelen maximaal te besteden voor het doel van Mercy Ships Internationaal door middel van hospitaalschip Africa Mercy.

Informatie over de besteding van de gelden, zowel aan de organisatie als aan het doel, volledig, eerlijk en begrijpelijk te publiceren. Daarnaast verantwoording af te leggen door het verstrekken van kwantitatieve informatie over de bereikte doelen.

Dat de eigen organisatie maximale kwaliteit realiseert tegen zo laag mogelijke kosten.

Het salaris van de directie in het jaarverslag zal worden gemeld.

Dat medewerkers van Mercy Ships Holland, ongeacht hun persoonlijke manier van inkomstenverwerving, door vriendenkring, salariëring of anderszins, gelijkwaardig zijn.

Ons niet af te zetten tegen andere soortgelijke organisaties, maar respect te tonen voor hun inzet en doelen.

Ons te houden aan algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden en normen.

Te allen tijde bereid te zijn tot overleg en dialoog met donateurs, giftgevers, relevante maatschappelijke en politieke groeperingen over het eigen functioneren.

Klachten van welke orde dan ook worden zorgvuldig behandeld en, indien mogelijk, binnen drie werkdagen onderzocht en afgehandeld.

© 2019 – Mercy Ships – DisclaimerPrivacyverklaring

Medische zorg voor ieder mens
Wij maken chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten, vanaf het grootste ziekenhuisschip ter wereld. Dankzij de inzet van honderden professionele vrijwilligers én de betrokkenheid van vele anderen.

Mercy Ships maakt gebruik van cookies.

Wil je meer weten lees dan onze privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten
Instellingen