Organisatie en geschiedenis

Geschiedenis Mercy Ships

Hoe het begon
In 1964 raast de orkaan Cleo over de Bahama’s, waar de negentienjarige Don Stephens met een team van Jeugd met een Opdracht (JmeO) verblijft. Terwijl ze schuilen voor de storm in een oude vliegtuighangar hoort Don een gebed dat zijn leven voor altijd zou veranderen. Het gebed is...

Lees meer
Bestuur en directie Mercy Ships Holland

Bestuur en directie Mercy Ships Holland

Bestuur
Drs. Cobie Soldaat-van Bruchem
Dhr. Jan S. van den Bosch (voorzitter)
Drs. Erik de Jonge (secretaris)
Mevr. Nicole E.M. van de Hoeve
Drs. P. den Hertog RA RV (penningmeester)
Dhr. Gert van de Weerdhof

Bestuursleden worden op voordracht gekozen en benoemd voor een termijn van vijf jaar en kunnen maximaal één keer worden herkozen. De bestuursleden...

Lees meer
Comité van aanbeveling

Comité van aanbeveling

Mr. André Rouvoet
Drs. Joël Voordewind
Dr. Herman H.F. Wijffels
Ds. Arenda Haasnoot
Mevr. Marja van Bijsterveld
Dr. Arnout H.E.M. Wellink
...

Lees meer
CBF en ANBI

CBF en ANBI

CBF
Mercy Ships Holland is sinds januari 2002 in het bezit van het CBF-Keur. Tot 1 juli 2016 was de belangrijkste eis voor goede doelenorganisaties met dit keurmerk om maximaal 25% van de eigen inkomsten uit fondsenwerving uit te geven aan fondsenwerving. Mercy Ships Holland blijft ruim onder dit maximum. In...

Lees meer