Bestuur en directie Mercy Ships Holland

Bestuur
Drs. Cobie Soldaat-van Bruchem
Dhr. Jan S. van den Bosch (voorzitter)
Drs. Erik de Jonge (secretaris)
Mevr. Nicole E.M. van de Hoeve
Drs. P. den Hertog RA RV (penningmeester)
Dhr. Gert van de Weerdhof

Bestuursleden worden op voordracht gekozen en benoemd voor een termijn van vijf jaar en kunnen maximaal één keer worden herkozen. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

Directie
De directie stuurt de hele organisatie aan. Mercy Ships Holland heeft een managementteam. De salariskosten van de directie bedroegen over 2015: € 58.688,-. Circa zestig procent hiervan wordt opgebracht door terugstortingen en bijdragen van een vriendenkring. De directeur is sinds februari 2001 fulltime in dienst en sinds november 2012 in loondienst.
Terug naar overzicht