Hoe kiezen we een land?

Als Mercy Ships de haven van een land binnenvaart, is er al een traject van twee jaar aan vooraf gegaan. Dit traject is nodig om de organisatie en het land optimaal voor te bereiden voor een nieuwe werkperiode van tien maanden.

Keuze op basis van de nood
Allereerst wordt er gekeken naar de landen waar een grote nood is op het gebied van chirurgische zorg. Deze landen zijn opgenomen in de lijst van de armste landen van de wereld volgens de WHO (bbp per hoofd). In dit stadium kijkt Mercy Ships specifiek naar de medische statistieken van een land: aantal medici per hoeveelheid inwoners, sterftegetallen, levensverwachting in jaren, meest voorkomende aandoeningen, hoeveel ziekenhuizen enzovoorts. Ook wordt er een evaluatie gemaakt van het niveau van de huidige chirurgische capaciteiten van een land. Zo wordt een compleet beeld geschetst om te zien welke landen prioriteit krijgen en bij welke landen onze medische expertise het meest effectief is. Uiteraard gaat Mercy Ships alleen naar landen aan de kust.

Op uitnodiging van de regering
Mercy Ships werkt altijd op uitnodiging van de regering van een land. Dat betekent dat wij de keuze niet alleen baseren aan de hand van onze eigen eerder beschreven onderzoek, maar logischerwijs ook met een officiële toestemming van het land zelf. De eerste stap is dat Mercy Ships haar medische diensten aanbiedt bij het ministerie van volksgezondheid in een land. Bij goedkeuring sturen zij vervolgens een officiële uitnodiging om onze hulpverlening en trainingen te verzorgen. Vaak is dit enkele jaren van tevoren dat deze afspraken worden gemaakt. Deze overeenkomst noemen ze een ‘Accord de sìege’.

Nationale gezondheidsplannen
Duurzame medische zorg kan alleen gerealiseerd worden als de regering van het land met gezondheidsdoelstellingen werkt en een proactieve houding heeft om de komende jaren zijn niveau van gezondheidszorg te verhogen. Daarom is een belangrijk aspect bij het uitkiezen van een land de aanwezigheid van bestaande nationale gezondheidsplannen. Mercy Ships werkt samen met het ministerie van volksgezondheid en andere overheidsinstellingen om een meerjarenplan te ontwikkelen. Met veertig jaar ervaring in medische zorg voor ontwikkelingslanden is de input van Mercy Ships een enorme toegevoegde waarde voor deze plannen. Mercy Ships speelt onder andere een cruciale rol om enerzijds de haalbaarheid, maar ook het duurzaamheidskarakter te verifiëren. Praktisch betekent dit dat Mercy Ships, naast het uitvoeren van medische operaties, belangrijke trainingen geeft in gespecialiseerde aangezichtsreconstructieve operatietechnieken, orthopedische behandelingen, verpleging, pediatrische anesthesie en infectiebeheer. Om zowel meer draagvlak als kennisdeling te creëren, werkt Mercy Ships samen met lokale ziekenhuizen om zo de kwaliteit van zorg, samenwerkingsverbanden en communicatie te bevorderen.

Voorbereiding en veiligheid
Maanden van tevoren wordt een zogeheten Advance Team (voorbereidingsteam) naar het land gestuurd om de werkperiode voor te bereiden. De regering biedt ondersteuning door mee te helpen met de promotie van de komst van ons ziekenhuisschip. Vaak versturen zij persberichten, informeren ze nieuwsbronnen en brengen ze onze Advance Teamleden naar publieke plekken waar ze het nieuws kunnen verspreiden. Daarnaast zorgt de regering, samen met het Advance Team, voor de ligplaats van het schip, de toevoer van containers (vanuit Nederland en de VS) voor de benodigde materialen aan boord en voor de beveiliging van het Mercy Ships-personeel. De lokale veiligheidsinstanties assisteren bij onze screenings (vooronderzoeken) in diverse plekken in het land om zowel de veiligheid van onze bemanning als de potentiële patiënten te waarborgen.

Een nieuwe maatstaf voor chirurgische zorg
Op dit moment werkt Mercy Ships samen met Harvard University in de Verenigde Staten om een methode te ontwikkelen om het niveau van chirurgische zorg in ontwikkelingslanden inzichtelijk te maken. Deze methode creëert een algemene maatstaf voor chirurgie in deze landen. Het geeft een realistisch beeld van de impact die de huidige chirurgische zorg heeft en wat de impact kan zijn als de chirurgie naar een hoger niveau wordt gebracht.
Terug naar overzicht