‘Iedere persoon die je kunt helpen, is er één!’

Wie 40 jaar Mercy Ships zegt, zegt ook Arjen en Alize van der Wolf. Dit echtpaar zet zich al meer dan 25 jaar in voor Mercy Ships. Lief en leed hebben ze meegemaakt. Maar ze zijn dankbaar dat lief het leed verdringt. ‘Mercy Ships heeft diepgaande impact omdat we praktische hulp verbinden met Gods liefde. Aan boord proef je dat ook, die liefde voor elkaar en de patiënten. Echt heel bijzonder.’

‘Ik kon er niet zo goed meer tegen dat we door freelance mediawerk van Arjen een wisselend inkomen hadden. Ik vroeg me af of we de rollen zouden omdraaien: ik fulltime het onderwijs in en Arjen de zorg voor de kinderen. We baden ervoor en waren stil om te luisteren naar God. Toen zag ik een beeld van een groot wit schip. Dat zei me niets, want ik kende geen witte schepen. Twee weken later pakte ik gedachteloos het blad Uitdaging op. Ik sloeg het open en zag exact hetzelfde plaatje. Het was de Anastasis van Mercy Ships. Zoiets kun je toch niet zelf bedenken? God heeft ons geroepen en we zijn, nadat Arjen ook bevestigingen van God kreeg, gegaan’, vertelt Alize.

aa1


Mooie verhalen
In augustus 1992 stapte het gezin Van der Wolf aan boord van de Anastasis voor een avontuur – met God - dat nog steeds doorgaat (zie kader), met al zijn mooie en minder mooie momenten. Alize: ‘Mercy Ships is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar omdat we ons door God geroepen weten, zijn we altijd gebleven en hebben we ons altijd ingezet.’ Tegelijk heeft de uitzonderlijke missie van Mercy Ships altijd een appèl op hen gedaan. ‘We hebben mooie verhalen mogen meemaken van genezingen en veranderingen in zowel de levens van patiënten als vrijwilligers. Zoals een jonge vrijwilliger die niet meer wist wat hij met zijn leven aan moest. Hij stapte aan boord en wilde door wat hij meemaakte alleen nog maar mensen dienen. Hij kwam tot geloof en volgde een studie verpleegkunde. Zulke veranderingen maakten we vaker mee.’

Prachtig
Arjen vervolgt: ‘Of patiënten die duidelijk ervoeren dat God hen riep. Een patiënt uit Nigeria had een flinke tumor, zo erg, dat hij een eind aan zijn leven wilde maken. Hij kreeg een droom van een groot wit schip, ging googelen en dacht dat het schip in Guinee was. Toen hij daar echter aankwam, was het schip al uitgevaren. Met behulp van een onbekende (!) landgenoot die zijn ticket wilde betalen, kwam hij uiteindelijk bij het schip in de Republiek Congo terecht om geholpen te worden.
Of een meisje van 5 jaar met een gespleten lip. Dagelijks werd ze uitgelachen en gepest. Het meisje geloofde echter dat er hulp zou komen. Ze moest daar vier jaar op wachten, maar toen ontving ze genezing op de Africa Mercy. Zo mooi! We merken na zoveel jaren dat God nog steeds door Mercy Ships heen werkt, in de levens van vrijwel iedereen die in aanraking komt of is gekomen met één van onze schepen.’

aa2


Cultuurverschillen
Wat hebben ze geleerd in al die jaren? Arjen: ‘Veel over cultuurverschillen. Wij zijn heel direct in wat we zeggen, in andere culturen is dat niet gebruikelijk. Ook de Amerikaanse cultuur verschilt veel van de Europese. Zo zijn Amerikanen hiërarchisch, terwijl wij meer van de overlegstructuur zijn.’ Alize: ‘We leerden ook dat we niet iedereen kunnen helpen. Soms heeft opereren geen zin meer omdat een patiënt er te slecht aan toe is. Soms moeten we honderden mensen afwijzen omdat het operatieschema te vol zit. Maar iedere persoon die je kunt helpen, is er één. Zo handelt onze chirurg dr. Gary ook: iedere patiënt krijgt zijn volle aandacht alsof deze patiënt de meest belangrijke persoon op deze wereld is. Dat is misschien wel de grootste impact van Mercy Ships. Dat je mensen herstel biedt en die hulp verbindt met liefde, vriendelijkheid en genegenheid, ten diepste met God zelf. Dat is de waarde van Mercy Ships: we houden van mensen, ongeacht wie ze zijn, waar ze vandaan komen en hoe afstotelijk ze er soms ook uitzien. Daardoor zie je volwassenen en kinderen vaak veranderen van stille personen, teruggetrokken omdat ze verstoten waren, in mensen die weer kunnen lachen, praten en spelen.’

Hemel op aarde
De impact op het betreffende land is er niet minder om. Arjen, die voor Mercy Ships al in dertig landen is geweest en op regeringsniveau heeft gesproken met diverse leiders, zegt: ‘Onze werkperiodes zijn langer geworden, vroeger drie, nu tien maanden. We verwachten dan ook meer van deze landen, namelijk hun volledige medewerking. En… we komen alleen op uitnodiging. Leiders moeten zelf bereid zijn om de gezondheidszorg in hun land te verbeteren. Het mooie is dat inmiddels sommige Afrikaanse presidenten onze ambassadeur zijn geworden. Zo gaan we weer naar Guinee op voorspraak van de president van Benin. Ook zie je dat de klinieken en agrarische projecten in diverse landen het goed doen of zelfs uitgebreid zijn, en dat er mentaliteitsveranderingen plaatsvinden. Enkele oogartsen in Benin opereren de rijkere mensen en van het geld dat ze overhouden, geven ze de allerarmsten een gratis oogoperatie.’ Alize vult aan: ‘Het heeft nogal een impact als een groot wit schip met vierhonderd toegewijde mensen aan boord tien maanden in jouw land is. Ze halen niets, maar brengen uitsluitend praktische hulpverlening en een positieve geestelijke sfeer met zich mee. Het schip is niet de hemel op aarde, maar het voelt wel als hemel op aarde. Dat we zo iets van God zelf en Zijn liefde kunnen laten zien, is heel mooi.’

aa3


In het kort
Alize en Arjen van der Wolf zetten zich sinds 1992 voor Mercy Ships in. Ze hebben met hun drie kinderen aan boord van de Anastasis gewoond en gewerkt. Ze verbleven daarna acht jaar op het hoofdkantoor in Texas als pr- en communicatiemedewerker (Arjen) en leerkracht/administratief medewerkster (Alize). Arjen was vervolgens zestien jaar directeur van Mercy Ships Holland, Alize verzorgde de werving en begeleiding van vrijwilligers en deed presentaties. Op dit moment is Arjen Markets Development Coördinator bij Mercy Ships Global. Hij coördineert, adviseert en coacht middelgrote kantoren. Daarnaast is hij interim-directeur voor Mercy Ships België. Alize is Events Coördinator. Het Europese Mercy Ships Introductieweekend, drie keer per jaar, is daar onderdeel van.
Terug naar overzicht