"Hoe komt het dat je in Afrika van die grote tumoren ziet en in Nederland niet?"

"Dit heeft meerdere oorzaken. Het ontbreken van gespecialiseerde medische zorg in de lokale ziekenhuizen in Afrika is het grootste probleem. Vaak zijn de voorzieningen niet toereikend om patiënten met grote tumoren adequaat te kunnen behandelen met een operatie of andere aanvullende therapie.

Geldgebrek
Het ontbreken van de nodige financiën, zowel in de ziekenhuizen als bij de patiënt is ook een oorzaak. Een ziektekostenverzekering is er niet. Velen kunnen het zelf niet opbrengen, ook al verkopen ze een deel van hun bezittingen. Veel patiënten hebben bij dit alles géén keus en lopen door met hun afwijking, die na verloop van tijd steeds groter wordt.

Levensbedreigend
De patiënten met grote hoofd/halstumoren die wij zien hebben vaak goedaardige tumoren, omdat die niet direct levensbedreigend zijn. Op de lange duur kunnen ze door de voortgaande (langzame) groei wel degelijk levensbedreigend worden. Dit doordat ze andere vitale structuren in het gezicht verdrukken (bijvoorbeeld de luchtpijp), of omdat ze ademen, eten en drinken vrijwel onmogelijk maken. Patiënten met kwaadaardige tumoren zien wij minder vaak, omdat zij triest genoeg een veel lagere overlevingskans hebben.

Opvallend
Van sommige soorten tumoren is bekend dat ze meer op het Afrikaanse continent voorkomen dan in andere delen van de wereld. De reden hiervoor is onduidelijk. Voorbeelden zijn: ameloblastomen
(meestal goedaardige bottumor, veelal uitgaande van de onderkaak) en keloid (overmatige groei van littekenweefsel na een verwonding; 15 keer vaker voorkomend in Afrika dan in andere delen van de wereld). Voor andere soorten tumoren geldt dat er geen noemenswaardig verschil is in de mate van voorkomen."

Eric Vis
Operatie-assistent (inmiddels acht keer aan boord geweest). Ook is hij voor Mercy Ships actief als recruiter voor medisch personeel.

Deze vraag is gesteld in onze nieuwsbrief Kostbaar (september 2017). Ook een vraag?
Mail het ons via communicatie@mercyships.nl.

David kreeg aan boord een gratis operatie en werd bevrijd van zijn tumor!
david
Terug naar overzicht