Mooie gift Rotarydistrict

12-04-2016
Mercy Ships, internationale partner van de Rotary, heeft van Rotarydistrict Zuid-West Nederland (RI-district 1610) een donatie van 8.000 euro ontvangen. In mei 2015 mochten we Mercy Ships presenteren op de Districtsconferentie, met als gevolg dat veel clubbestuurders van Mercy Ships hoorden en we ook veel uitnodigingen kregen van lokale Rotaryclubs, vaak gevolgd door een mooie gift.

Peter de Waard, gouverneur 2014-2015: “Het Rotarydistrict kende het afgelopen jaar een fors overschot op haar begroting en stelde de clubs voor dit te verdelen over twee doelen. Mercy Ships was een van hen. Dit voorstel werd op de District Assembly omarmd, vandaar deze donatie.”
Hartelijk dank!
Terug naar overzicht