Jolien Daoud

Functie aan boord: Verpleegkundige

Hoi allemaal!

Mijn naam is Jolien Daoud, 25 jaar oud, en ik ga vanaf 25 augustus twee maanden naar de Global Mercy in Sierra Leone. Hier ga ik aan het werk als verpleegkundige. In het dagelijks leven werk ik op een drukke chirurgische afdeling in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.

Van jongs af aan wist ik al dat ik mee zou gaan werken op Mercy Ships. Nu ik eindelijk de nodige ervaring als verpleegkundige heb opgedaan, ga ik binnenkort dan toch echt mee op het schip! Toen ik ooit had bedacht dat de missie van Mercy Ships ook mijn missie was, wist ik nog niet dat ik verpleegkundige zou worden. Als ik achteraf terugkijk, hebben alle keuzes en perioden in mijn leven ertoe geleid dat dit is wat ik zou gaan doen. Toen ik net startte met werken in het ziekenhuis (ook nog op een chirurgische afdeling) realiseerde ik me dat ik twee jaar later op het schip wilde zitten. Het is bijzonder hoe dit allemaal is gelopen en ik ben dan ook ontzettend dankbaar voor het feit dat dit mogelijk is en ik binnenkort mag dienen op de Global Mercy. Dit zal vast niet de laatste keer zijn…

Mercy Ships is een internationale organisatie die ernaar streeft om de medische en chirurgische hulp toegankelijk te maken voor de armsten. Met twee grote private ziekenhuisschepen vaart Mercy Ships naar landen waar mensen geen toegang hebben tot veilige, tijdige en betaalbare medische en chirurgische zorg.

Op de Global Mercy zal ik zorg gaan verlenen aan de inwoners van Sierra Leone die voor een operatie naar het schip zijn gekomen. Mercy Ships kan er, dankzij donaties, voor zorgen dat mensen van jong tot oud de operatie kunnen krijgen die ervoor zorgt dat ze weer kunnen leven en weer onderdeel kunnen uitmaken van hun gemeenschap. Daarnaast worden lokale artsen, verpleegkundigen, etc. ook opgeleid door vrijwilligers van Mercy Ships.

Wil je mij in mijn werk aan boord ondersteunen?

Om de medische zorg gratis te houden voor de patiënten, bekostigen vrijwilligers zelf alles voor hun tijd aan boord. Naast de reiskosten, kosten voor vaccinaties en de nodige kosten die op het schip of in het land gemaakt worden, lopen de vaste kosten thuis gewoon door en valt mijn inkomen tijdelijk weg.

Wil je mij financieel steunen? Dat kan via de oranje button bovenaan deze pagina (‘steun deze bemanning’).

Je kan ook zelf een gift overmaken met de volgende gegevens:

IBAN: NL75ABNA0411467778
t.n.v.: Mercy Ships Holland
o.v.v: #6812 Jolien Daoud

Let op: het is belangrijk om de o.v.v. (#6812 Jolien Daoud) goed te vermelden, i.v.m. de juiste toewijzing van de gift. Klik daarom het liefst op de oranje button ‘Steun deze bemanning’ op deze pagina. Mercy Ships is een ANBI, giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Alvast bedankt voor de steun, uw gebed en financiële bijdragen die mijn bijdrage op Mercy Ships mogelijk maken.

Ja, ik steun Jolien Daoud

Blogs

Sponsoracties