Mercy Ships Nederland streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Mercy Ships Nederland niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is.

Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Mercy Ships Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stellen wij het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld: info@mercyships.nl.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Mercy Ships naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door Mercy Ships beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Mercy Ships vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.

Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Lees hier onze privacyverklaring. Mercy Ships behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.