Helaas kunnen we niet iedereen die naar onze screenings komt, een operatie geven. Sommige van hen zijn terminaal. Ook deze mensen zijn kostbaar en we willen er voor hen zijn. Daarom geeft ons palliatieve team zorg aan terminale patiënten en de gezinnen waarvan zij deel uitmaken.

Doel: Naastenliefde tonen door het geven van praktische zorg en steun aan mensen en families die lijden aan een terminale ziekte.

Tijdens deze huisbezoeken wordt niet alleen aandacht gegeven aan de patiënt, maar er wordt aan wondverzorging gedaan, instructie gegeven aan familieleden dit ook zelf te kunnen doen en materialen worden verstrekt. De familieleden worden ook getraind in het gebruik van betaalbare, plaatselijk verkrijgbare verbandmiddelen en pijnstillers. Een belangrijk aspect is de geestelijke ondersteuning die gegeven wordt om families te helpen zich voor te bereiden op het sterven van hun dierbare.

Mercy Ships richt zich niet alleen op de individuen en families maar ook de hele samenleving. Daarom mobiliseren we de lokale kerk en de gemeenschap om steun te bieden aan gezinnen waar iemand stervende is, zodat de palliatieve zorg voortgezet kan worden. Andere activiteiten binnen dit project zijn: een netwerk opbouwen met plaatselijke hospices en het onderwijzen van verpleegkundigen en medewerkers die dit werk kunnen doen.

Resultaat Senegal

De Africa Mercy verbleef van augustus 2019 tot en met maart 2020 in Dakar, de hoofdstad van Senegal. We streefden ernaar om 20-25 terminaal zieke patiënten en hun families te begeleiden. Het resultaat: 75 huisbezoeken voor 10 patiënten.

Lees wat het team palliatieve zorg kon doen voor Claudia en haar familie.
Yfke Dumbuya vertelt in dit verhaal over haar ervaringen als teamleider Palliatieve zorg.

Wilt u iets betekenen voor terminale patiënten en hun families in Afrika? Dat kan door een gift over te maken via onze doneerpagina, onder vermelding van ‘palliatieve zorg’.