Meld je aan als

Engelstalige titel: Senior Infection Preventionist
Afdeling: Ziekenhuis
Voorkeur minimale inzetduur: 10 maanden

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zijn we dankbaar voor ons infectiepreventie-team, dat onze patiënten en vrijwilligers tegen infecties beschermt.

Over de functie

De Senior Deskundige Infectiepreventie ondersteunt de missie van Mercy Ships en draagt zorg voor de gezondheid van de mensen die we dienen. Hij/zij fungeert als contactpersoon en deskundige wat infectiebeheersing betreft en is verantwoordelijk voor het regelen van alle activiteiten op het gebied van infectiepreventie en -beheersing (IPC). Hij/zij wordt hierbij begeleid door het Infection Prevention and Control Committee (IPCC). Hij/zij verzamelt en analyseert data over infecties en levert informatie over infecties en infectie-ontwikkelingen aan het verpleegkundige personeel en de artsen.

De Senior Deskundige Infectiepreventie geeft voorlichting aan medische en niet-medische bemanningsleden over de werkwijzen ten behoeve van infectiepreventie en -beheersing. Verder draagt hij/zij onder andere zorg voor het monitoren van de omgeving aan boord van het schip om er zo voor te zorgen dat de infectiepreventiewerkwijzen volgens de regels van het ziekenhuis en het schip worden uitgevoerd. Het infectiepreventieprogramma maakt gebruik van ‘evidence based’ werkwijzen die gebaseerd zijn op de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Center for Disease Control (CDC).

Jouw bijdrage

 • Je maakt deel uit van het Infection Prevention and Control Committee;
 • Je draagt bij aan het organisatiebrede programma voor infectiepreventie en -beheersing;
 • Je geeft leiding aan het infectiepreventieteam;
 • Je bent verantwoordelijk voor het wegwijs maken en trainen van nieuwe infectiepreventiedeskundigen aan boord van het schip;
 • Je reviseert jaarlijks het infectiepreventie en -beheersing-plan en stelt doelen voor de huidige werkperiode op;
 • Je ontwikkelt beleid en procedures voor infectiebeheersing en reviseert de bestaande documenten regelmatig. Op deze manier zorg je ervoor dat de richtlijnen worden nageleefd;
 • Zo nodig geef je algemene en speciale voorlichtingen over infectiebeheersing en veiligheidsgerelateerde onderwerpen;
 • Je voert inspectierondes uit in alle ziekenhuisruimtes en poliklinieken om ervoor te zorgen dat het IPC-beleid wordt nageleefd;
 • Je neemt deel aan verschillende commissies: Mercy Ships Hospital Review Board, Mercy Ships Hospital Infection Prevention and Control Committee, Pharmacy & Therapeutics Committee, Mercy Ships Safety Committee;
 • Door middel van surveillanceactiviteiten identificeer je risico’s met betrekking tot infectiepreventie en -beheersing. Hieronder valt ook het verzamelen en analyseren van gegevens van patiënten, bemanningsleden, verzorgers en familieleden;
 • Je ontwikkelt interventies op basis van de richtlijnen van CDC, WHO en andere relevante bronnen;
 • Je verzamelt, noteert en analyseert gegevens en werkt samen met leden van het IPCC (en zo nodig met anderen) om mogelijkheden tot het terugdringen van infectieverspreidingsrisico’s te identificeren;
 • Je documenteert observaties met betrekking tot de oorzaken van infecties en/of infectieontwikkelingen;
 • Je implementeert maatregelen om de overdracht van infectieuze organismen en besmetting van apparatuur en hulpmiddelen te voorkomen of beperken en evalueert de uitkomsten;
 • Je bent voor het zorgpersoneel, de patiënten, bezoekers en andere bemanningsleden een deskundig aanspreekpunt wat betreft de evidencebased maatregelen en het beleid op het gebied van infectiebeheersing;
 • Je plant en verzorgt voorlichtingssessies voor het ziekenhuispersoneel en de day crew. In deze sessies is onder andere aandacht voor goede handhygiëne, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, veilige werkwijze bij injecteren en infectie-updates;
 • Als Senior Deskundige Infectiepreventie werk je samen met de teamleiders en opleiders van het ziekenhuispersoneel en de OK om zorg te dragen voor algemene en spoedeisende trainingen.

Functie-eisen

 • Je onderschrijft de missie en visie van Mercy Ships;
 • Je bent in staat om in een gemeenschap te leven en hier je bijdrage aan te leveren. Hiervoor dien je over stabiele en gezonde sociale vaardigheden te beschikken;
 • Je bent een dienende leider die op een integere wijze met anderen samenwerkt en verantwoordelijkheid neemt;
 • Je bent in staat het werkschema van het IPC-team dagelijks af te stemmen op de ondersteuning die vanuit het team naar buiten toe nodig is en de uitvoering van de overige taken;
 • Je bent in staat om snel data en rapporten te leveren;
 • Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Je beheerst de Engelse taal uitstekend;
 • Je hebt kennis van ziekenhuisprocedures, -richtlijnen en -apparatuur;
 • Je bent bekend met Microsoft Office (PowerPoint, Excel en Word);
 • Je blijft op de hoogte van actuele werkwijzen en ontwikkelingen op je vakgebied door middel van het lezen van artikelen in kranten en op internet, contact met nationale organisaties en netwerken;
 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma in verpleegkunde (of internationaal equivalent). Bij voorkeur beschik je over een masterdiploma;
 • Bij voorkeur ben je in het bezit van een HBO- of universitair diploma op het gebied van volksgezondheid, epidemiologie, klinische laboratoriumwetenschap, medische technologie of aanverwante vakgebieden;
 • Je bent in het bezit van een certificaat in infectiepreventie en -beheersing (bij voorkeur CIC), eventueel ben je bezig dit te behalen;
 • Je hebt tenminste 5 jaar klinische ervaring in een ziekenhuis of tenminste 5 jaar ervaring met ziektesurveillance in een functie binnen volksgezondheid;
 • Je hebt bij de Association for Professionals in Infection Control & Epidemiology (APIC) de trainingen Epi 101 en Epi 102 afgerond of hebt een equivalent van deze trainingen gevolgd;
 • Je bent in het bezit van een geldig certificaat BLS (Basic Life Support) voor zorgverleners; bij voorkeur ben je ook in het bezit van de certificaten ACLS (Advanced Cardiac Life Support) en PALS (Pediatric Advanced Life Support);
 • Je beschikt over een geldige registratie als verpleegkundige;
 • Bij voorkeur heb je eerder bij Mercy Ships gediend, maar dit is geen vereiste;
 • Bij voorkeur heb je ervaring met noodhulp of medische missies op locaties met beperkte voorzieningen;

De volledige functieomschrijving is beschikbaar op aanvraag (Engelstalig).

Wat je ervoor terugkrijgt

Dit is een vrijwilligersfunctie. Je zet je belangeloos voor anderen in, maar krijgt er zelf ook veel voor terug:

 • Een onvergetelijke ervaring en betekenisvol avontuur
 • De mogelijkheid om je professionele vaardigheden in te zetten en concreet bij te dragen aan de missie om medische zorg toegankelijk te maken
 • De mogelijkheid om je geloof handen en voeten te geven
 • Verbreding van je werkervaring door vanuit je eigen vakgebied in een heel andere omgeving te werken
 • Ontmoetingen met mensen uit verschillende culturen; jaarlijks werken er meer dan 1.300 vrijwilligers uit meer dan 40 landen aan boord bij Mercy Ships.
 • Vriendschappen voor het leven; je werkt intensief samen met andere vrijwilligers en bent ook in je vrije tijd deel van de hechte community aan boord.

Goed om te weten

Zodra je op ‘Bekijk beschikbaarheid’ klikt, word je doorgestuurd naar onze internationale website. Daar kun je zien of deze functie op dit moment open staat of dat we hier even geen mensen voor zoeken. In dat geval kun je je interesse aangeven en krijg je bericht als de vacature weer open staat.

Vragen?

Neem voor vragen over deze functie contact op met onze recruiter Eric Vis via recruiter.medisch@mercyships.nl. Of bezoek eerst een informatieavond om meer te ontdekken over vrijwilligerswerk bij Mercy Ships.

Mercy Ships Holland Vrijwilligers Recruiter